2020
Haiku | tecnica mista su mdf | 40×40 cm
haiku | tecnica mista su mdf | 50×50 cm | collezione privata
ascent | tecnica mista su mdf | 35×50 cm
support | tenica mista su mdf | 50×50 cm
path | tecnica mista su mdf | 50×50 cm | collezione privata
gate 19 | tecnica mista su tavola | 83×60 cm | collezione privata