2020

Haiku | tecnica mista su mdf | 40×40 cm
haiku | tecnica mista su mdf | 50×50 cm | collezione privata
ascent | tecnica mista su mdf | 35×50 cm | collezione privata
support | tecnica mista su mdf | 50×50 cm | collezione privata
path | tecnica mista su mdf | 50×50 cm | collezione privata
gate 19 | tecnica mista su tavola | 83×60 cm | collezione privata
the scale | tecnica mista su mdf | 25×30 cm | collezione privata
trees | tecnica mista su mdf | 30×30 cm
jump | tecnica mista su mdf | 40×40 cm | collezione privata
supports | tecnica mista su mdf | 40×40 cm | collezione privata
gate 34 | tecnica mista su mdf | 50×50 cm | Collezione privata
observatory | tecnica mista su mdf | 50×50 cm | collezione privata
supports | tecnica mista su mdf | 30×40 cm | collezione privata